Vi bygger förnybara energisystem för dina behov

Om oss

Power Container

Stirling

Teknik

Stirlingmotorn är en nästan 200 år gammal uppfinning, men det är först nu med dagens teknik som den kan bli en kommersiell produkt för en bred kundkrets.

Den passar lika bra i villan som energikälla för värme och el som i industriella eller kommersiella sammanhang.

Genom att anpassa storleken, ta vara på så mycket som möjligt av energin och ha en uppvärmningskälla med hög verkningsgrad får man bland annat dessa fördelar:

- Stirlingmotorn passar i de flesta installationer från en vanlig villa upp till industri och samhälle.

- genom att ta tillvara både el och värme får man en väldigt hög verkningsgrad - över 90%.

- många olika värmekällor kan användas till samma motor. Solenergi, uppvärmning via förbränning av pellets eller                  olika typer av gas.

- genom en anpassad förbränning av pellets eller gas får man låga emissioner, ca 20% av vad en modern bil släpper ut, detta utan katalysator eller andra reningsmetoder. Med solen som värmekälla blir emissionerna noll.

En vanlig motor


I en bilmotor matas bränsle in i motorn där det sker en förbränning som skapar rörelsen, rotationen, som sedan kan användas för att driva bilen framåt eller skapa el via en generator. Det sker en intern förbränning i dessa motorer.

Motorns inre delar och lager utsätts för förbränningen och dess föroreningar vilket påverkar livslängden och gör det nödvändigt med service ofta. Oljebyte etc efter 150 - 250 drifttimmar är vanligt. I en motorinstallation som går dygnet runt blir det service 2-3 gånger per månad.

Stirlingmotorn

I en Stirlingmotor finns en arbetsgas, i detta fall kvävgas, som hettas upp för att expandera och sedan kylas av för att minska i volym. Denna volymökning/minskning används för att skapa rörelse och få motorn att snurra, rotationen. Man hettar upp gasen via en värmeväxlare som sitter utanpå motorn och kyler av gasen med hjälp av ett kylsystem.

För att skapa värme till värmeväxlaren kan man använda solens strålar, en förbränning av pellets eller gas osv. Allt som kan ge en temperatur på mellan 600-1.000°c är i princip användbart. Uppvärmningen sker externt, utanför motorn vilket ger fler fördelar utöver att man kan använda olika bränslen till samma motor.

Stirlingmotorns delar och lager jobbar i en ren miljö vilket gör att serviceintervallen på motorn blir lång - 20.000 timmar och livslängden ca 100.000 timmar. Motorn är oljefri.

20.000 drifttimmar i en villainstallation motsvarar drygt 10 år. Årsvis sker sotning och kontroll av arbetsgas.