Vi bygger förnybara energisystem för dina behov

Om oss

Power Container

Stirling

Inresol Stirling engine

Inresol AB är ett svenskt företag som utvecklar och bygger energisystem baserad på en egenutvecklad Stirling.

Stirlingmotorns storlek är avpassad för energibehov motsvarande ett hushåll, 5 kW el och 15 kW värme.

Genom att montera flera motorer i en samverkande installation, exempelvis i en container, kan eleffekter på 10-1.000 kW erhållas och en värmeeffekt på upp till ca 800 kW (55-85°c).

Med hjälp av batterilagring kan man ta en elbelastning när motorn är i viloläge och ge motorn tid att starta upp.

Batterilagringen ger också möjlighet att ta tillfälliga laster som är väsentligt högre än den nominella eleffekten.

Med modern elteknik kan man via växelriktare anpassa spänning, fasförskjutning spänningsfrekvens osv beroende på förhållanden i elnätet på installationsplatsen.


Bränsle

Solenergi för att driva en stirlingmotor ger god ekonomi på breddgrader neråt medelhavet och söder ut.

Här i norden är det förbränning av olika typer av bränslen som är alternativet. I en industriell anläggning kan man återvinna energi i värme från sopförbränning, pyrolys etc. med Stirlingmotorn.

Vanligtvis är en brännkammare kopplad på värmeväxlaren på Stirlingmotorn. Brännkammaren är speciellt utvecklad av Inresol för Stirlingmotorn för att få högsta möjliga verkningsgrad.

Brännkammaren är anpassad för pellets och olika typer av gas - men även andra bränslen som flis, skalrester från jordbruket etc kan användas. Det är ofta i första hand en fråga om att anpassa bränslet tillbrännkammaren. Denna anpassning kan bestå i torkning, malning, pelletering, etc.

Man kan även använda pellets och gas samtidigt, styrsystemet kan anpassas till detta.

Installation

Stirlingmotorn kan installeras ensam för en eller två hushåll eller somen större enhet där flera motorer installeras tillsammans och samverkar för att ge större effekt.

Vi har valt att i första hand göra dessa installationer i en standard container i storlek 10, 20 eller 40 fot (3, 6 eller 12 meters längd). Detta för att kunna leverera en färdig enhet klar att driftsättas vid leverans.

Givetvis kan installationen göras på flera andra sätt - men den bärande idén är att leverera en färdig testad anläggning till installationsplatsen.

Anslut till elnätet, eller inte?

En installation av Inresol Stirling kan byggas som en lokal installation (off-grid) eller anslutas till elnätet.

I en installation ansluten till elnätet används elnätet som ”batteri”. Har man överskott av el skickas den ut på elnätet, har man underskott av el hämtar man hem el från elnätet.

Slarvigt uttryckt kan man säga att en installation ansluten till elnätet kan dimensioneras lite godtyckligt - man kan alltid få mer energi via elnätet.

Framtidens energilösning

Framtidens energilösning kan byggas med Inresol´s Stirlingmotor som gör det möjligt med många små elproducenter.

Energi kan produceras när det behövs, dygnet runt. Vi kan få förnybar energi som produceras nära av många istället för av några få stora producenter,  långt bort. 

Inresol´s Stirlingmotor kan kombineras med solceller, vindkraft etc i ett system som använder det energislag som är mest miljösmart i första hand. Tillsammans med batterier etc kan energi lagras lokalt för att utjämna energibehovet.

”off-grid”

Om installationen skall vara lokal utan anslutning till elnätet behöver man göra en mer noggrann kartläggning av energibehovet, tillfälliga laster etc.

Energibehovet är spritt över dygnet med vissa toppar som kan täckas av batterikapacitet.

Man bör överväga att komplettera med solceller, vindkraft etc. Alternativa energikällor för stora förbrukare i exempelvis restaurangkök kan övervägas. I anslutna laddstationer för t.ex. elbilar kan det var nödvändigt att begränsa effekten tidvis.

Stirling tech