Vi bygger förnybara energisystem för dina behov

Om oss

Power Container

Stirling

Detta är en Power Container som vi byggt och utvecklat tillsammans med Inresol AB i Gävle.

Anläggningen installeras nu (mars-2018) på plats hos kund för test och utvärdering.

Anläggningen kommer löpande uppdateras och justeras under utvärderingstiden.

Systemet innehåller 16 st V2-6CX motorer med brännkammare för pellets.

Leveransen omfattar:

- tillstånd och bygglov

- uppställningsplats med pelletsförråd

- undercentral i fastigheten

- inkoppling och drift under utvärderingstiden

- underhållsavtal

Kontakta oss för besök och visning i anläggningen